• Home
  • Archive by category "Uncategorized"

Läget i politiken inför valet

Inför valet i september år 2018 i Sverige så är det politiska läget i opinionssiffrorna lite svajigt för vissa partier och man vet inte riktigt hur det kan sluta. Vissa kanske behöver ett lån, kanske från zmarta eller någon bank, för att kunna finansiera sina kampanjer inför valet. Ett parti som har haft det tufft i opinionen är Miljöpartiet, som ingår i den nuvarande regeringen och visserligen ligger en bit över den spärr på fyra procent som behövs för att ta sig in i riksdagen eller behålla sin plats i riksdagen. Men att ligga så pass farligt nära spärren på fyra procent är farligt, och något som man helst inte vill göra.

Inför valet för fyra år sedan låg Miljöpartiet betydligt bättre till. Miljöpartiet har funnits i Sveriges riksdag i många år men det blev ingen regeringsposition för partiet efter valet år 2002 när en del pratade om att bilda en regering med Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Så blev det dock ej utan Socialdemokraterna regerade vidare i fyra år till med en typiskt svensk regering i minoritet, en så kallad minoritetsregering. Socialdemokraterna var beroende av att få stöd i enskilda frågor av andra partier, som Miljöpartiet och Vänsterpartiet, för att kunna regera i minoritet, och det stödet fick de också. Men därefter så regerade de fyra borgerliga partierna mellan 2006 och 2010 i fyra år i en majoritetsregering, vilket är sällsynt inom svenska regeringar under 1900-talet och 2000-talet.

Efter valet 2010 så blev de fyra borgerliga partierna större än de tre rödgröna partierna Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men inget av de två typiska blocken inom svensk politik kunde regera med en majoritetsregering eftersom inget av blocken lyckades få in mer än 50 procent av de mandat till riksdagen (alltså 175 mandat eller mer av de totalt 349 mandaten) som behövs för att bilda en majoritetsregering. Det berodde på att ett nytt parti, Sverigedemokraterna, tog sig in i riksdagen efter valet år 2010 och med cirka 5,5 procent av rösterna så lyckades de få ett antal mandat som gav dem en roll som så kallad vågmästare. Det ledde till att de fyra borgerliga partierna fick bilda en så kallad minoritetsregering och regera i minoritet.

Men det fanns ett tag förslag om att bilda en majoritetsregering där de fyra borgerliga partierna Folkpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna skulle ingå samt även Miljöpartiet. En sådan regering skulle kunnat uppnå en majoritet av de 349 mandaten i riksdagen, vilket skulle varit ett exempel på en av flera parlamentariska lösningar som vissa menade hade varit smarta och gjort att Sverigedemokraterna inte skulle fått något inflytande. Dock blev det inte så, Miljöpartiet gick inte med på sådana förslag och menade att det var uteslutet att regera med fyra borgerliga partier som stod långt ifrån Miljöpartiet i många frågor. Det var inte det mandat som väljarna hade gett Miljöpartiet, menade Miljöpartiets två språkrör.

Jämställdhetspolitik i Sverige

I september är det val i Sverige, och en av de viktigaste frågorna gäller jämställdheten. De senaste åren har bilden av ett jämställt Sverige fått sig ett törn från flera håll. MeToo rörelsen blottade en kultur av övergrepp på många högprofilerade platser, och den senaste tiden har även jämlikhetsfrågan börjat diskuteras i samband med problemen med segregation. Politiker från höger till vänster försöker komma med förklaringar till vart problemen ligger och med lösningar. Många har känt frustration över att jämställdhetsprojektet inte har kommit längre än så här, medan andra har sett de senaste årens utvecklingar som ett viktigt steg. Men vad bör politiker göra för att öka jämställdheten? Kan vi lösa detta genom utbildning? Eller krävs det mer av oss?

Utbildning mot ojämlikhet

MeToo blottade övergrepp och orättvisor

Det finns flera sätt att föra jämställdhetspolitik. Vissa menar att genom att utbilda människor om verklighetens orättvisor, och om vad vi måste göra för att åtgärda dem kan man sakta men säkert bygga ett mer jämlikt samhälle. Ett bra exempel är utbildning om kvinnors sexualitet; någonting som de flesta traditionella samhällen brukar tystas om. En gång i tiden hade det ansetts opassande för kvinnor att handla på platser som vuxen.se, men tack vare utbildning i jämställdhet ar detta ändrats. Problemet är bara att utbildning tar lång tid att verka, och många menar att det inte är tillräckligt.

Andra metoder?

Det finns mer aggressiva sätt att främja jämställdheten, som genom tvångskvotering. Då är tanken att man kräver att 50 % är kvinnor i ett företags ledning till exempel. Dessa metoder har visat sig vara effektiva, men de har också genererat missnöje då många menar att det är orättvist. på regeringens hemsida kan man läsa mer om de planer och idéer staten har för att nå jämställdhet. Frågan är bara vilken väg som är rätt att ta.

Valet 2018

De nionde september 2018 är det val i Sverige och det kommande valet ser ut att bli en riktig rysare. Det som är röstberättigade kommer ha möjligheten att rösta i riksdagsvalet, kommunvalet och till landstingsfullmäktige. Innan man går och röstar är det bra att förbereda sig genom att läsa de olika riksdagspartiernas (eller andra partier som intresserar en) valprogram. Dessa kan i vissa fall verka väldigt omfattande, varför det bästa är att fokusera på de frågor som kanske ligger just dig varmt om hjärtat. Det kan till exempel handla om skola, vård eller äldreomsorg. Skumma igenom de olika partiprogrammen och jämför. Dra inte slutsatser innan du har läst på, det gynnar alla i Sverige och gör också att du förmodligen gör ett val som matchar bättre med dina åsikter.

Hur många partier finns det?

Gör en prioriteringslista

Om du har svårt för att bestämma dig för vad du ska rösta på, gör en prioriteringslista. Samhällsekonomi kanske är intressant för dig, vad som ingår i den statliga budgeten och hur de olika partierna föreslår att svenskarnas skattemedel ska fördelas. Är du till exempel på väg att låna pengar till något särskilt är det bra att läsa på om de olika partiernas ekonomiska prognoser och hur de ser på till exempel Riksbankens arbete med penningpolitiken vilket styr räntesättningen i landet. Är du inte intresserad av att låna pengar hos någon av de stora bankerna kan du titta på https://www.freedomfinance.se/. Det kan vara ett bättre alternativ.

Vem ska fortsätta att leda landet?

Ett val idag handlar inte bara om de frågor som du värnar om utan även om vem du vill ska styra landet. Vare sig man vill det eller inte handlar valet också mycket om att rösta på personer som man känner att man har förtroende för, de personer som man anser bäst kunna axla rollen att leda landet – inte bara nationellt utan även på en internationell nivå. allt du behöver veta inför valet finns att läsa om på Helloclarice.se.

Talmannens roll och arbetsuppgifter

En talman är vad man skulle kunna kalla en ordningsman i riksdagen. Det är talmannen som leder arbetet och förhandlingarna i riksdagen och det ingår även i arbetsuppgifterna att lägga fram förslag på vem som ska bli ny statsminister. Talmannen har alltså det övergripande ansvaret över hur arbetet bedrivs inom riksdagen och är också den person som främst får representera Sveriges riksdag i offentliga sammanhang. Trots yrkets titel kan det vara både en man eller en kvinna som bär denna roll. Det är en mäktig titel att ha då talmannen är den som kommer näst efter kungen, och före statsministern i rangordningen av högsta posten i Sverige.

Talmannen ansvarar för arbetet kring de riktigt stora frågorna och besluten, detta gör han eller hon tillsammans med gruppledarna, de vice talmännen och riksdagsstyrelsen. Då är det inga bagateller som tas upp för att diskuteras, utan det kan till exempel gälla EU-frågor, jämställdheten i riksdagen och motionshanteringen. Toalettpapper bör alltid finnas till hands även i en riksdag, men det ligger inte på talmannens ansvar. Det ingår även i talmannens uppgifter att vara ordförande i ordförandenämnden, där träffas olika ordföranden bland annat från de olika utskotten samt EU-nämnden och diskuterar gemensamma frågor.

Handslag framför EU-flagga.

När det är dags för ett sammanträde i kammaren så är det talmannen som kallar alla berörda till de sammanträdet och även bestämmer i vilken ordning de sammankallade ska få tala. Det är även talmannen som ser till att ordningsreglerna följs under sammanträdena i kammaren och att alla får sin del av taltiden. Talmannen själv står helt utanför det rent politiska arbetet.

Val av talman och statsminister

Vid varje ny valperiod väljs en ny talman ut på det allra första mötet. Detta görs av de andra riksdagsledamöterna, vilka även väljer ut de vice talmännen. Talmannen kan väljas ut från vilket parti som helst men har sedan 1982 alltid valts ut från något av de partier som är störst under just den perioden. De vice talmännen väljs ut från övriga partier beroende på deras storleksordning. Talmannen får sedan sitta hela valperioden utan att kunna röstas bort förrän valperioden är över.

EU-flaggan i vinden.

När den nya talmannen har utsetts tar denne över den gamla talmannens arbetsuppgifter. Den första uppgiften består av att utse en ny statsminister. Talmannen lägger även fram förslag på vilka partier som ska ingå i riksdagen. Sedan röstas det under sammanträdet i kammaren för eller emot talmannens förslag.

Hittills har det aldrig hänt att talmannens förslag på ny statsminister har röstats ner, men om mer än hälften av de sammanträdda skulle rösta emot förslaget så förkastas det. Talmannen får då komma med ett nytt förslag och det får han göra sammanlagt fyra gånger. Skulle han bli nerröstad varje gång så blir det läge för ett nyval. Några tidigare talmän har varit till exempel Björn Von Sydow från socialdemokraterna under år 2002 – 2006 och Björn Westerberg från moderaterna år 2006 – 2014. talman Urban Ahlin och metoo har väl knappast undgått någon, trots detta sitter vår nuvarande talman kvar fram till valet.