Miljöpartiet de gröna

 

Miljöpartiet de gröna är det näst yngsta partiet i Sveriges riksdag, bildat år 1981 i samband med att Sverige skulle rösta för eller emot kärnkraften. Initiativtagare till det nya partiet var den tidigare riksdagsmannen för Folkpartiet, Per Gahrton. Tanken var att Miljöpartiet skulle vara ett mittenparti – varken till höger eller vänster – som hade ett ekologiskt och hållbart samhälle i fokus.

I och med valet år 1985 kom man för första gången in i riksdagen, men åkte ut igen år 1991. Inför valet 1995 kampanjade man därför hårt och lyckades med en återkomst till riksdagen.

Ideologi

Miljöpartiets ideologi vilar på tre grundbultar, som inbegriper solidaritet med djur och natur, med kommande generationer, samt med alla jordens människor. Utgångspunkten är att partiet ska hålla sig utanför de traditionella vänster- och högerblocken, även om man på riksplanet allt som oftast har samarbetat med Socialdemokraterna, och i vissa fall också med Vänsterpartiet.

Miljöpartiet är det enda riksdagsparti som inte har någon partiledare, utan istället väljer två språkrör, ett manligt och ett kvinnligt. De nuvarande språkrören är Gustav Fridolin och Isabella Lövin.

I valet 2014 fick Miljöpartiet de gröna 25 representanter i Sveriges riksdag.

radon