Sveriges socialdemokratiska arbetarparti

 

Socialdemokraterna – eller Sveriges socialdemokratiska arbetarparti, som de egentligen heter – grundades år 1889, främst av medlemmar i olika fackföreningar och andra socialistiska grupper. De första stora frågorna var dels allmän rösträtt, dels åtta timmars arbetsdag.

År 1928 uttryckte den socialdemokratiska partiledaren Per Albin Hansson sin vision om folkhemmet, vilket är en av de absolut mest grundläggande tankarna i den socialdemokratiska historien. Föreställningen om folkhemmet innebär att ge alla medborgare i Sverige en trygghet, att det skulle råda samförstånd och jämlikhet mellan var och en, samt att klasskillnaderna skulle suddas ut.

Det inbegrep också ett mer konkret mål om att alla människor i landet skulle ha rätt till ett eget hem, vilket verkligen inte var en självklarhet i det fattiga Sverige, där det ofta var trångbott – allra helst i städerna – och flera familjer kunde dela på en liten lägenhet.

År 1932 inleddes en mycket lång, sammanhängande regeringsperiod för Socialdemokraterna, som inte bröts förrän år 1976, då Bondeförbundet (nuvarande Centerpartiet) för en kort period tog över makten.

Ideologi

Den socialdemokratiska ideologin bygger på tanken om demokratisk socialism och en uttalad fördelningspolitik – kortfattat att var och en ger efter sin förmåga, och får efter sitt behov. Allmän välfärd och en stark och utbyggd offentlig sektor har alltid varit centrala frågor för socialdemokratin, och man har alltid haft ett nära samarbete med arbetarrörelsen.

Några kända socialdemokratiska partiledare är Hjalmar Branting, Tage Erlander, Olof Palme och Göran Persson. Den första kvinnliga partiledaren Mona Sahlin valdes år 2007, men avgick år 2011 efter ett katastrofalt valresultat i riksdagsvalet år 2010. Den nuvarande partiledaren Stefan Löfven har suttit sedan 2012.

Mordet på statsministern Olof Palme är ett av de brott som väckt allra mest uppmärksamhet i Sverige genom alla tider. Än idag är mordet olöst och utredningen är fortfarande pågående. Mordet skedde den 28 februari 1986, då Olof Palme var på väg hem efter en bioföreställning. Polisen grep en misstänkt för mordet – Christer Pettersson – men han dömdes aldrig, och sedan dess har inga avgörande ledtrådar kommit fram. Det finns otaliga teorier om hur mordet gick till, till exempel att det rörde sig om en konspiration inom polisen, eller att utländska terrorister låg bakom, men sannolikheten är att mordet kommer att förbli ouppklarat.

Socialdemokraterna fick 113 ledamöter i riksdagen efter 2014 års val.

radon