Valet 2018

De nionde september 2018 är det val i Sverige och det kommande valet ser ut att bli en riktig rysare. Det som är röstberättigade kommer ha möjligheten att rösta i riksdagsvalet, kommunvalet och till landstingsfullmäktige. Innan man går och röstar är det bra att förbereda sig genom att läsa de olika riksdagspartiernas (eller andra partier som intresserar en) valprogram. Dessa kan i vissa fall verka väldigt omfattande, varför det bästa är att fokusera på de frågor som kanske ligger just dig varmt om hjärtat. Det kan till exempel handla om skola, vård eller äldreomsorg. Skumma igenom de olika partiprogrammen och jämför. Dra inte slutsatser innan du har läst på, det gynnar alla i Sverige och gör också att du förmodligen gör ett val som matchar bättre med dina åsikter.

Hur många partier finns det?

Gör en prioriteringslistaOm du har svårt för att bestämma dig för vad du ska rösta på, gör en prioriteringslista. Samhällsekonomi kanske är intressant för dig, vad som ingår i den statliga budgeten och hur de olika partierna föreslår att svenskarnas skattemedel ska fördelas. Är du till exempel på väg att låna pengar till något särskilt är det bra att läsa på om de olika partiernas ekonomiska prognoser och hur de ser på till exempel Riksbankens arbete med penningpolitiken vilket styr räntesättningen i landet. Är du inte intresserad av att låna pengar hos någon av de stora bankerna kan du titta på https://www.freedomfinance.se/. Det kan vara ett bättre alternativ.

Vem ska fortsätta att leda landet?

Ett val idag handlar inte bara om de frågor som du värnar om utan även om vem du vill ska styra landet. Vare sig man vill det eller inte handlar valet också mycket om att rösta på personer som man känner att man har förtroende för, de personer som man anser bäst kunna axla rollen att leda landet – inte bara nationellt utan även på en internationell nivå. allt du behöver veta inför valet finns att läsa om på Helloclarice.se.

Talmannens roll och arbetsuppgifter

En talman är vad man skulle kunna kalla en ordningsman i riksdagen. Det är talmannen som leder arbetet och förhandlingarna i riksdagen och det ingår även i arbetsuppgifterna att lägga fram förslag på vem som ska bli ny statsminister. Talmannen har alltså det övergripande ansvaret över hur arbetet bedrivs inom riksdagen och är också den person som främst får representera Sveriges riksdag i offentliga sammanhang. Trots yrkets titel kan det vara både en man eller en kvinna som bär denna roll. Det är en mäktig titel att ha då talmannen är den som kommer näst efter kungen, och före statsministern i rangordningen av högsta posten i Sverige.

Talmannen ansvarar för arbetet kring de riktigt stora frågorna och besluten, detta gör han eller hon tillsammans med gruppledarna, de vice talmännen och riksdagsstyrelsen. Då är det inga bagateller som tas upp för att diskuteras, utan det kan till exempel gälla EU-frågor, jämställdheten i riksdagen och motionshanteringen. Toalettpapper bör alltid finnas till hands även i en riksdag, men det ligger inte på talmannens ansvar. Det ingår även i talmannens uppgifter att vara ordförande i ordförandenämnden, där träffas olika ordföranden bland annat från de olika utskotten samt EU-nämnden och diskuterar gemensamma frågor.

Handslag framför EU-flagga.

När det är dags för ett sammanträde i kammaren så är det talmannen som kallar alla berörda till de sammanträdet och även bestämmer i vilken ordning de sammankallade ska få tala. Det är även talmannen som ser till att ordningsreglerna följs under sammanträdena i kammaren och att alla får sin del av taltiden. Talmannen själv står helt utanför det rent politiska arbetet.

Val av talman och statsminister

Vid varje ny valperiod väljs en ny talman ut på det allra första mötet. Detta görs av de andra riksdagsledamöterna, vilka även väljer ut de vice talmännen. Talmannen kan väljas ut från vilket parti som helst men har sedan 1982 alltid valts ut från något av de partier som är störst under just den perioden. De vice talmännen väljs ut från övriga partier beroende på deras storleksordning. Talmannen får sedan sitta hela valperioden utan att kunna röstas bort förrän valperioden är över.

EU-flaggan i vinden.

När den nya talmannen har utsetts tar denne över den gamla talmannens arbetsuppgifter. Den första uppgiften består av att utse en ny statsminister. Talmannen lägger även fram förslag på vilka partier som ska ingå i riksdagen. Sedan röstas det under sammanträdet i kammaren för eller emot talmannens förslag.

Hittills har det aldrig hänt att talmannens förslag på ny statsminister har röstats ner, men om mer än hälften av de sammanträdda skulle rösta emot förslaget så förkastas det. Talmannen får då komma med ett nytt förslag och det får han göra sammanlagt fyra gånger. Skulle han bli nerröstad varje gång så blir det läge för ett nyval. Några tidigare talmän har varit till exempel Björn Von Sydow från socialdemokraterna under år 2002 – 2006 och Björn Westerberg från moderaterna år 2006 – 2014. talman Urban Ahlin och metoo har väl knappast undgått någon, trots detta sitter vår nuvarande talman kvar fram till valet.

radon