Politiska föregångare och förebilder

För de allra flesta av oss vanliga människor är den politiska arenan ouppnåelig. Vi kommer aldrig att bli stora ledare eller skickliga politiker. Däremot vet de flesta av oss vad som karakteriserar en politisk förebild och föregångare och ofta finner man dem i historien, men det finns också orädda och modiga politiker i vår tid.

Politiska förändringar och engagemang

SVTs Valkompass genomförde en intressant undersökning om just politiska förebilder och ställde frågan till partiernas riksdagskandidater i dagens regering. Svaren varierade mellan förebilder inom de egna eller andras led till att omfatta såväl Margaret Thatcher och Winston Churchill som Olof Palme och Jesus. Drivkraften till att vilja bedriva politiskt arbete finner man alltså hos de få men kända människor som har bidragit till stora politiska förändringar och som har lämnat avtryck i historieböckerna på olika sätt. Det kan handla om krigsbeslut, handelsbeslut eller att stå upp för de svagares rättigheter i samhället. Politiska hjältar hittar man inte varsomhelst. Företag som söker arbetstagare med denna form av unik passion och engagemang kan vända sig till olikavälrenommerade rekryteringsföretag i Stockholm som till exempel Next U. Här är man noga med välmatchade rekryteringar och man använder sig ofta av videopresentation som verktyg i sina tillsättningsprocesser. Mottot är rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle.

Retorik och inlevelse

Det som främst utmärker en politisk talare med förmåga att beröra publiken är användandet av retorikens ethos och pathos i form av känslomässig argumentering tätt sammanlänkad med en stark karaktär. En framgångsrik politiker kan dock inte bara förlita sig på att hålla passionerade tal utan måste också orädd och rakryggad genomföra sin politik.

Politiska exempel

Historien är full av karismatiska politiker och människor som har engagerat sig med liv och lust för att bekämpa orättvisor och göra världen till en bättre plats, inte bara för vissa utan för alla.

Martin Luther King

Martin Luther King fick Nobels Fredspris 1964 för sitt outtröttliga arbete med att bekämpa rasdiskrimineringen i bland annat USA och han var en medborgarrättskämpe utan dess like. 1963 höll han sitt historiska tal “I Have a Dream” som för alltid skrev in honom i världshistorien. Tyvärr mördades han 1968 och hans åsikter mötte inte bara bifall utan även starka hatkänslor. Hans största förebild var Mahatma Ghandi och han slutade sina dagar som en nationell symbol.

Olof Palme

Olof Palme var Sveriges kanske mest kända politker både nationellt och internationellt. Han var en orädd politiker som vågade ta upp svåra ämnen och ta ställning i kontroversiella frågor. Han var Sveriges statsminsiter 1969-1976 och 1982-1986. Han var partiledare för Socialdemokraterna mellan 1969 och den 28 februari 1986 då han mördades på Sveavägen i Stockholm. Ett av Olof Palmes främsta kännetecken var att gå från ord till handling. Han arbetade för mänskliga rättigheter och fred i hela världen med aktivt stöd till bland annat Nelson Mandela och ANC. Han vågade öppet ifrågasätta stormakternas kapprustning, massförstörelsevapen och egenintressen. Många minns fortfarande var de befann sig när de nåddes av nyheten om mordet på Sveriges statsminister.

radon