• Home
  • 2019
  • september

Politik – viktigt i en demokrati

Många tycker att politik är tråkigt och att det inte berör dem men faktum är att alla som lever i ett modernt samhälle påverkas av politik varje dag. Politik är en term som sammanfattar alla processer som rör beslutsfattande inom en stat eller mellan stater. De flesta tänker nog på de politiska partierna när de hör ordet politik men det finns även många andra organisationer som driver en politisk agenda för att påverka vilka beslut som de folkvalda politikerna ska fatta. Ett sätt att nå ut med ett politiskt budskap är via sociala medier eller genom att dela ut flygblad och anordna demonstrationer. Många politiskt aktiva människor väljer också att klä sig i till exempel en tröja med ett politiskt tryck eller använder påsar med tryck från exempelvis Printer för att budskapet ska synas så mycket som möjligt.

Politiska partier

I en demokrati styr medborgarna landet genom att de väljer ut representanter som ska föra deras talan i viktiga frågor som exempelvis hur mycket skatt som ska tas ut och hur sjukvård, försvar och skolor ska organiseras. Därför är det viktigt att sätta sig in i vilket politiskt parti som representerar dina åsikter bäst och att gå och rösta vid de allmänna valen. I Sverige hålls val till riksdagen, landstinget och kommunerna vart fjärde år.

För att bli invald i den svenska riksdagen krävs minst 4 % av rösterna i riksdagsvalet och vid det senaste valet var det 7 partier som klarade gränsen. Förutom dessa 7 finns det många andra partier över hela Sverige som har lyckats ta sig in i ledningen för svenska kommuner där de är med och styr i lokala frågor. De lokala partierna har ofta bildats på grund av en enskild fråga som att det till exempel är emot nedläggningen av en skola eller för att de vill skydda ett specifikt naturområden mot byggnation. Att det finns enskilda människor som vill engagera sig inom politiken är viktigt för demokratin men tyvärr är det många politiker som utsätts för hat och hot vilket på sikt riskerar att urholka demokratin eftersom många vanliga människor undviker att engagera sig politiskt för att de är rädda.

Politiska organisationer

Många organisationer driver en tydlig politisk agenda trots att de inte är politiska partier. Tanken med denna typ av organisation är att få så stor uppmärksamhet som möjligt för att de politiska besluten ska ändras på det sätt som organisationen önskar. En uppmärksammad miljöorganisation är Extinction Rebellion som bland annat kämpar för att få politiker att fatta de beslut som krävs för att hindra klimatförändringarna. En annan känd miljöorganisation är Greenpeace som ofta tar till vågade aktioner för att stoppa miljöfarlig verksamhet. Amnesty är en annan känd organisation som kämpar för mänskliga rättigheter i hela världen.

radon