Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ, eller FI, bildades i april 2005, och väckte stor uppmärksamhet redan från början. Partiet verkar för jämställdhet mellan män och kvinnor, och bara det faktum att de var ett parti med feminism som politisk ideologi var tillräckligt för att de skulle få stor uppmärksamhet i media. Under partiets första valrörelse, inför riksdagsvalet 2006, fortsatte de att skapa rubriker genom att de föreslog att män skulle betala mer skatt än kvinnor som lösning för att jämna ut lönegapet mellan könen. Detta förslag togs dock inte med i partiets valmanifest, även om Feministiskt initiativ som förklaring till förslaget angav att de ansåg att det enda sättet att utjämnda löneskillnaderna mellan män och kvinnor var för staten att gripa in.

När det gäller vissa aspekter av jämställdhet hjälper det dock inte hur mycket staten än ingriper, eller hur många lagar som antas – förändringen måste komma från människor själva. Det gäller till exempel fördelningen av hushållsysslor. Där måste varje par själva ansvara för att båda parterna i lika stor utsträckning dammsuger, diskar, putsar fönster och utför alla andra sysslor i hemmet.

Partiledare för Feministiskt initiativ är Gudrun Schyman och Victoria Kawesa. Schyman var en av de grundande medlemmarna i partiet, och satt i dess styrelse när partiet presenterades vid en presskonferens år 2005. Hon valdes sedan till talesperson för partiet vid dess första årsmöte i september samma år, tillsammans med Devrim Mavi och Sofia Karlsson. Schyman har således följt med partiet under hela dess utveckling, från att det bildades, till att man år 2007 bestämde att man skulle vara en folkrörelse snarare än ett parti, till att man faktiskt ställde upp i riksdagsval och Europaparlamentsval, och att man som första parti med rent feministisk ideologi vann ett mandat i Europaparlamentet. Det skedde under Europaparlamentsvalet år 2014, då FI fick 5,49 procent av rösterna. Där tillhör de Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet. Partiet har också fått mandat i bland annat Stockholms kommunfullmäktige, men än så länge inte i Sveriges riksdag.

radon