Politik i Malmö

I Malmö består den politiska kommunledningen av företrädare från Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna. De har samtliga kommunalrådsposter som innebär beredningsansvar. I Malmö kommun är det kommunfullmäktige som är högsta beslutande församling.

För att kunna driva politik i Malmö är det viktigt att ha bra lokaler. Politiskt engagerade har möjlighet att hyra kontorshotell i Malmö med ett centralt läge på Kungsgatan 6. Ett omtyckt café, posthantering och nätverksträffar gör detta till en bra utgångspunkt för att engagera och påverka samhället. Politiker som använder sig av kontorshotell i Malmö prioriterar ett snabbt wifi och tillgång till kontoret dygnet runt.

Så styrs Malmö

När Malmöborna röstar i kommunalvalet väljer de politikerna som ska styra i kommunfullmäktige. Sedan år 1863 har kommunfullmäktige varit det högsta beslutande organet i Malmö stad. Här fattas beslut i principiella frågor samt olika ärenden som har stor vikt för kommunen. Kommunfullmäktige styr beslut kring kommunens budget, riktlinjer och mål för verksamheten samt den kommunala skattesatsen.

Det är kommunfullmäktige som väljer kommunalråd. Varje kommunalråd ansvarar för sitt eget verksamhetsområde. Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse som sköter och samordnar kommunens arbete. Kommunens nämnder skickar ärenden till kommunfullmäktige via kommunstyrelsen, där arbetet styrs av en arbetsordning och kommunallagen. Enskilda ledamöter kan också lämna motioner. Det är inte ovanligt att enskilda ledamöter väljer att hyra kontorshotell i Malmö för nätverksträffar och annat.

Förvaltningar och nämnder

Malmö har ett större antal nämnder av olika slag som styr över var sin förvaltning. Nämnderna tar emot uppdrag som förmedlas av kommunfullmäktige. Bland dessa finns Fritidsnämnden, Förskolenämnden, Funktionsstödsnämnden, Grundskolenämnden, Servicenämnden, Tekniska nämnden, Miljönämnden och Stadsbyggnadsnämnden.

Miljönämndens ansvar är att sköta kommunens kontroll- och tillsynsuppgifter för miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet. De upprätthåller ett långsiktigt och strategiskt miljöarbete där de stödjer, processleder och samordnar kommunens arbete för att skapa en hållbar utveckling. Miljönämnden följer tillståndet för den yttre miljön samt hälsoskyddet och ansvar för klimat- och energirådgivning. Kommunfullmäktige har fastställt ett reglemente där miljönämndens uppdrag framgår.

radon