Jämställdhetspolitik i Sverige

I september är det val i Sverige, och en av de viktigaste frågorna gäller jämställdheten. De senaste åren har bilden av ett jämställt Sverige fått sig ett törn från flera håll. MeToo rörelsen blottade en kultur av övergrepp på många högprofilerade platser, och den senaste tiden har även jämlikhetsfrågan börjat diskuteras i samband med problemen med segregation. Politiker från höger till vänster försöker komma med förklaringar till vart problemen ligger och med lösningar. Många har känt frustration över att jämställdhetsprojektet inte har kommit längre än så här, medan andra har sett de senaste årens utvecklingar som ett viktigt steg. Men vad bör politiker göra för att öka jämställdheten? Kan vi lösa detta genom utbildning? Eller krävs det mer av oss?

Utbildning mot ojämlikhet

MeToo blottade övergrepp och orättvisorDet finns flera sätt att föra jämställdhetspolitik. Vissa menar att genom att utbilda människor om verklighetens orättvisor, och om vad vi måste göra för att åtgärda dem kan man sakta men säkert bygga ett mer jämlikt samhälle. Ett bra exempel är utbildning om kvinnors sexualitet; någonting som de flesta traditionella samhällen brukar tystas om. En gång i tiden hade det ansetts opassande för kvinnor att handla på platser som vuxen.se, men tack vare utbildning i jämställdhet ar detta ändrats. Problemet är bara att utbildning tar lång tid att verka, och många menar att det inte är tillräckligt.

Andra metoder?

Det finns mer aggressiva sätt att främja jämställdheten, som genom tvångskvotering. Då är tanken att man kräver att 50 % är kvinnor i ett företags ledning till exempel. Dessa metoder har visat sig vara effektiva, men de har också genererat missnöje då många menar att det är orättvist. på regeringens hemsida kan man läsa mer om de planer och idéer staten har för att nå jämställdhet. Frågan är bara vilken väg som är rätt att ta.

radon