Omtvistad flygplats är en politisk fråga

Politik är ett ämne som både är viktigt och berör många människor, inte minst ämnesområdet som handlar om klimat. En fråga som har seglat upp som en stor fråga just nu är den om flyg och flygplatser, till exempel flygets skatter och avgifter. I dagsläget så har en ny flygplats på turistorten Sälen blivit blivit omdebatterad. Vissa menar att allt handlar om just politik, det vill säga att utan vetenskaplig förankring komma med argument som man tror folket lyssnar på. Har politikerna lyssnat på forskare, eller har de låtit sig påverkas av lobbyister? Vem vet.

Vad gäller den omdebatterade flygplatsen i Sälen så har regeringen bidragit med 250 000 000 kronor till projektet. För vissa är detta anmärkningsvärt eftersom det brukar vara Trafikverket som fattar sådana beslut, men det finns såklart undantag. Frågan är om man baserade sitt beslut på en tillräckligt god samhällsekonomisk analys av flygplatsbygget. En rapport var beställd av Trafikverket, men den stoppade de själva. Den konsult som var i full färd med att göra rapporten var hård i sin bedömning och kallade flygplatsen för “extremt olönsam”. Kanske hade de granskat konsultens bakgrund, och kommit fram till att han hade en egen agenda? Vem vet.

Det finns de som tycker att vi ska flyga mindre framöver och dessa människor skapar såklart opinion kring det. Den som fallit för skrämselpropaganda tycker förmodligen att det är anmärkningsvärt att en ny flygplats byggs. Vissa vill till och med lägga ner Bromma flygplats. Som jag ser det bör alla beslut fattas på basis av fakta från seriösa forskare. Men så är såklart inte fallet i verkligheten. Politiker har alltid en agenda, enkelt uttryckt en global eller nationalistisk sådan.

Så värst hård har dock inte kritiken varit mot den nya flygplatsen i Sälen. Bygget har fått sina pengar och precis som för vem som helst gäller det att sköta sig. Att behålla eller öka sin kreditvärdighet kan vara svårt om man fått ekonomiska problem, men det finns såklart möjligheter att ta ett lån med betalningsanmärkning om man så önska. Att sköta sinka kort rätt är A och O.

Att stoppa stödet till Sälens flygplats är för sent nu, men risken är att projektet slutar som för många andra av Sveriges flygplatser på lite mindre orter, det vill säga i en förlustaffär; dessa är vanliga vad gäller små lokala flygplatser. Men, förutom den ekonomiska aspekten så finns det ett stort värde i att erbjuda många flygplatser i ett land. Ett rikt land har många flygplatser, eller hur?

Hur illa prognosen för flygplatsen i Sälen än ser ut så ska det bli spännande att se hur det går i december då det är dags att låta de första planen lyfta och landa. Ett mynt har alltid två sidor, och politiker tenderar alltid att finna argument för sin övertygelse.

radon