Kristdemokraterna

Kristdemokraterna grundades år 1964, och är idag ett av de partier som ingår i den borgerliga Alliansen. Ursprungligen ville dock Kristdemokraterna inte kallas för ett borgerligt parti, utan definierade helt enkelt sig själva som ett ”icke-socialistiskt” parti. Idag beskriver sig Kristdemokraterna som ”ett värdeorienterat idéparti”, och säger sig stå för ”demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund”. Deras nuvarande partiledare är Ebba Busch Thor.

En av kärnfrågorna för kristdemokraterna är familjepolitiken, och inom denna fråga förespråkar de bland annat att familjerna själva ska ges större kontroll över valen kring barnens omsorg. Detta ska ske, menar man, genom vårdnadsbidrag och andra ekonomiska bistånd. Samma tongångar hörs i partiets resonemang kring abort, där man menar att ”praktiska, ekonomiska eller sociala svårigheter” inte ska få stå i vägen för att en kvinna fullföljer sin graviditet, och att man därför ska erbjuda ”bästa möjliga hjälp” för att säkerställa detta. Man menar också att man vill satsa på förebyggande åtgärder, som subventionerande preventivmedel och ungdomsmottagningar. Misstänker man att man är gravid är det dock för sent för förebyggande åtgärder – då är det bättre att ta ett graviditetstest, så att man är säker, och söka hjälp hos en barnmorska. Så som politiken är idag kommer man att få stöd oavsett om man väljer abort eller inte.

radon