Ministrarna i Sveriges regering

Sveriges regering, som styr Sverige med stöd av riksdagen, består för närvarande av 23 ministrar utöver statsministern, Stefan Löfven. Ministrarnas uppgift är att överse lagstiftning och att driva frågor framåt inom sitt ansvarsområde. De ministrar som ingår i regeringen Löfven är samordnings- och energiministern, arbetsmarknads- och etableringsministern, finansministern, civilministern, finansmarknads- och konsumentministern, försvarsministern, justitie- och migrationsministern, inrikesministern, kultur- och demokratiministern, miljöministern, närings- och innovationsministern, infrastrukturministern, bostads- och digitaliseringsministern, landsbygdsministern, socialförsäkringsministern, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern, barn-, äldre- och jämställdhetsministern, utbildningsministern, gymnasie- och kunskapslyftsministern, ministern för högre utbildning och forskning, utrikesministern, EU- och handelsministern samt ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Ministrarna är fördelade på 10 olika departement: statsrådsberedningen (som omfattar statsministern och samordnings- och energiministern), arbetsmarknadsdepartementet, finansdepartementet, försvarsdepartementet, justitiedepartementet, kulturdepartementet, miljö- och energidepartementet, näringsdepartementet, socialdepartementet, utbildningsdepartementet och utrikesdepartementet.

Tillsammans täcker dessa ministrar och departement in alla frågor som rör medborgarnas dagliga liv, från stora frågor som deras jobb och rätt till sjukvård, till de mindre frågorna, som kostnaden för badrumsrenoveringen man har tänkt göra (genom beslut som exempelvis ROT-avdraget). Vissa aspekter av kostnaden har man dock kontroll över själv, som var man väljer att köpa materialet och badrumsmöblerna till renoveringen. Köper man dem online har man nämligen stor chans att få dem till bättre pris än i butik. Som exempel kan ges Intellivent Fresh badrumsfläkt, som man bland annat kan köpa på Buildor.se till ett mycket bra pris. På det sättet samspelar medborgare och ministrar för att skapa ett produktivt samhälle.

radon